Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  Ondavské Matiašovce 20
 • +421 57 44 58215

Štvrtok 26. 11. 2015

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • 10. 11. 2015

  Do galérie Beseda boli pridané fotografie.

 • Beseda so sociálnym pedagógom

  9. 11. 2015

   

  9. november 2015  Preventívny program

  Na základe žiadosti riaditeľky školy do CPPPP Vranov n/T, sa v ZŠ Ondavské Matiašovce uskutočnila beseda so sociálnou pedagogičkou Mgr. Janou Lutašovou-Husťákovou . „EMKA TO VIE“ je názov preventívneho programu pre žiakov, zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov ako, obchodovanie s deťmi, krádeže, šikanovanie, nelátkové závislosti, týranie zvierat, poškodzovanie cudzieho majetku.

 • 6. 11. 2015

  Do galérie Medzinárodný deň knižníc boli pridané fotografie.

 • Október - mesiac úcty k starším

  27. 10. 2015

  25. októbra 2015 sa v sále Kultúrneho domu v Ondavských Matiašovciach konalo stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

  Slávnosť pripravila obec v spolupráci so školou. V kultúrnom programe vystúpili deti MŠ, žiaci ZŠ, domáca spevácka skupina Kazarinka a folklórny súbor z Košaroviec. Program bol bohatý, ale naše tretiačky zabodovali najviac. Stvárnili štyri starenky, ktoré diskutujú o svojich problémoch. Akcia sa niesla v duchu motta, že bremená starších sa znášajú lepšie, keď majú pri sebe mladých ľudí. 

 • S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

  1. 10. 2015

   

  S p r á v a

  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

  Základnej školy Ondavské Matiašovce

   za školský rok 2014/2015

   

   

   

  Predkladá:

  PaedDr. Tatiana Lorincová       

  riaditeľka ZŠ        

 • Zápis do 1. ročníka

  5. 2. 2015

  Zápis žiakov do prvého ročníka sa uskutočnil štvrtok – 05.02.2015 – v ZŠ Ondavské Matiašovce, v prváckej triede. Aj tento rok budúcich prváčikov privítali terajší prváci svojím programom. Zahanbiť sa nenechali ani predškoláci, aj oni si pripravili pekný program nielen pre svojich rodičov, ale aj pre pani učiteľky ZŠ. Predškoláci si zo zápisu odniesli aj vecné darčeky v podobe farbičiek a iných školských pomôcok. Do prvého ročníka sa zapísalo 6 detí.

 • Beseda o škodlivosti drog

  30. 1. 2015

  Prezentácia, ktorá žiakom objasnila, čo sú drogy, bola prezentovaná v rámci protidrogovej výchovy. Väčšina žiakov netušila, čo sú to drogy. Slovo „droog“ pochádza z Holandska a v preklade znamená usušený, suchý. Pôvodne sa drogy používali ako liečivá. Sú to látky, ktorých užívanie sa spája s rizikom závislosti. Patrí k nim marihuana (tráva), kokaín, pervitín, extáza aj heroín. Drogám podľahlo mnoho slávnych osobností. Najznámejšou drogou na svete je alkohol. K drogám patria aj cigarety. Cieľom príbehu - Prečo alkohol mení ľudí – bolo dozvedieť sa, že drogy sprevádzajú ľudí od pradávna. Žiaci si prečítali básne o drogách, vypočuli si pesničku – Nikdy neber drogu- a vyriešili kvíz, v ktorom im vyšlo BEZ DROG JE ŽIVOT KRÁSNY. Neskôr v triedach tvorili protidrogové plagáty.

 • Vianočná besiedka

  19. 12. 2014

  Vianočná besiedka sa tohto roku konala v priestoroch ZŠ Ondavské Matiašovce. Slávnostnú atmosféru dotvárala vianočná výzdoba školy, stromček, ikebany i voňavé medovníky. Vianočný program sa niesol v duchu tradičných vianočných rozprávok – Mrázik, Popoluška, Perinbaba, ako aj scénky - Vianočné oblátky. Herecké výkony žiakov, dramatizácia rozprávok, tance a spevy boli odmenené potleskom publika. Programu sa zúčastnili nielen rodinní príslušníci žiakov, ale pozvanie prijala aj pani starostka, ktorá zároveň potešila žiakov salónkami. Pribudli aj nové hračky a hry do ŠKD, ktoré žiaci ocenia najmä v popoludňajších hodinách. Záver bol spojený s podávaním vianočného punču a prianím krásnych Vianoc.

 • Pesničkový Mikuláš

  4. 12. 2014

  Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. pripravil pre veľkých aj malých  pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša a Vianoc hudobno-zábavný program s názvom Pesničkový Mikuláš. Zaujímavý príbeh, veselé pesničky, spev, tanec i humorné scénky, v ktorých sa predstavila vranovská talentovaná  mládež, zaujali aj žiakov našej školy, ktorí sa tohto podujatia opäť,    po roku, zúčastnili. Deti si domov odniesli nielen ponaučenie, ale aj sladkú nádielku.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ondavské Matiašovce 20
 • +421 57 44 58215

Fotogaléria