Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  Ondavské Matiašovce 20
 • +421 57 44 58215

Sobota 28. 5. 2016

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • 22. 4. 2016

  Zážitkovými environmentálnymi aktivitami, vyhotovením projektov, čistením a upratovaním okolia školy, či obce sme 22.04. /piatok/ oslávili Deň Zeme.  Rozdelili  sme sa do 3 skupín, každý žiak dostal rukavičky a vrecia. Podľa toho, koľko odpadkov zozbierali do plastových vriec, boli jednotlivé skupiny hodnotené.  Cieľom týchto aktivít je vzbudiť záujem o životné prostredie a svojím aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie.

 • 20. 4. 2016

   

  Zápis žiakov do prvého ročníka sa uskutočnil v stredu – 20.04.2016 – v ZŠ Ondavské Matiašovce, v prváckej triede. Aj tento rok budúcich prváčikov privítali terajší prváci svojím programom. Zahanbiť sa nenechali ani predškoláci, aj oni si pripravili pekný program nielen pre svojich rodičov, ale aj pre pani učiteľky ZŠ. Predškoláci si zo zápisu odniesli aj vecné darčeky v podobe školských dosiek, farbičiek a iných školských pomôcok. Do prvého ročníka sa zapísalo 10 detí.

 • 15. 4. 2016

  V rámci príprav do súťaže, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž vo Vranove nad Topľou a ktorej sa zúčastnia aj žiaci našej školy, sme pripravili besedu s členkou Červeného kríža, pani Kertisovou. Okrem  teoretických poznatkov najviac  však naše deti zaujala praktická časť, kde  si mohli na figuríne dospelého človeka a dieťaťa  vyskúšať, ako sa poskytuje prvá pomoc, ak človek upadne do bezvedomia. Držíme prsty, aby naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu na súťaži, ktorá sa uskutoční 19. mája 2016.

 • 6. 4. 2016

  PLÁN  ORGANIZAČNÉHO  ZABEZPEČENIA ŠvP

  Školy v prírode (ŠvP) sa zúčastňujú všetci žiaci 1. – 4. ročníka v počte 32, na ktorých škola dostala príspevok vo výške 100 €.  Cieľom je rozšíriť

 • Základná škola Ondavské Matiašovce

  Milí rodičia a budúci prváci,

  srdečne Vás pozývame na

 • 22. 3. 2016

  Predveľkonočná nálada v našej škole sa v tento deň niesla, či už v duchovnej forme  na hodinách náboženstva, alebo formou tradícií a to maľovaním vajíčok.

  Pozvanie medzi nás prijala pani Hittmarová  z Osvetového strediska vo  Vranove nad Topľou, ktorá nám kreatívnou technikou/ krakelovanie/ ukázala, ako nádherne sa dajú vajíčka vyzdobiť. Žiaci našej školy si okrem veľkonočných vajíčok, ktorými potešia svojich blízkych, odniesli domov  aj príjemné zážitky a radosť z tejto tvorivej dielne.

 • 22. 3. 2016

  Dôležitosť  prírodného pokladu, akým je voda, sme sa pokúšali našim žiakom prezentovať hneď od prvej vyučovacej hodiny formou prezentácií, vypracovaním pracovných listov, hraním rolí, či hľadaním informácií na počítači. Na poslednej hodine sme sa si svoje vedomosti o vode otestovali záverečným kvízom a tak každý z nás mohol zistiť, čo všetko o   vode vie a čo všetko treba robiť pre jej ochranu.

 • 26. 2. 2016

   

  Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína  tohto roku prebehlo trochu netradične a to v dennom stacionári v našej obci. Spestrili sme tak dopoludnie našim starším občanom, ktorí tento stacionár od januára tohto roku navštevujú. Porota bola zostavená z našich učiteliek, ktoré sú toho času na dôchodku  -  Mária Gupčová, Agnesa Košudová, Milka Mindová, Jolana Havrilová a zamestnankyňa DS, Ivana Chovancová. Po krátkej porade naša porota vyhlásila a ocenila týchto žiakov diplomom a vecnými cenami. Na 1. mieste sa umiestnila Slávka Varichajová /3. r./, 2. miesto získala Emma Košťálová /3. r./ a na 3. mieste sa  umiestnila Evka Stanovčáková / 2. r./. Okrem týchto ocenení sa vyhodnotil prednes najlepších žiakov  aj v rámci tried. Za 1. ročník  získala čestné uznanie Laura Bartejsová, Karin Hammerová /2.r./, Tomáš Holub /3.r./, Natália Ferencová / 4. r./. Sladkú odmenu v podobe lízaniek získali všetci žiaci od pracovníčok DS.

 • 29. 1. 2016

  Rozdané  polročné výpisy vysvedčení mnohým žiakov vyčarili úsmev na tváričke a tým menej úspešným sme sa snažili urobiť dobrú náladu  školským karnevalom. Podmienkou účasti na karnevale bolo, že nikto by si nemal masku vypožičať ani kupovať.

  Takže pri vyhodnotení masiek sme ocenili u žiakov dobrý nápad, tvorivosť, či prácnosť pri výrobe masiek. Každé dieťa dostalo sladkú odmenu a najtvorivejšie  masky boli odmenené aj vecnými  cenami.

 • 3. 2. 2016

  Do galérie Vianočná akadémia boli pridané fotografie.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ondavské Matiašovce 20
 • +421 57 44 58215

Fotogaléria