Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  Ondavské Matiašovce 20
 • +421 57 44 58215

Sobota 6. 2. 2016

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • 29. 1. 2016

  Rozdané  polročné výpisy vysvedčení mnohým žiakov vyčarili úsmev na tváričke a tým menej úspešným sme sa snažili urobiť dobrú náladu  školským karnevalom. Podmienkou účasti na karnevale bolo, že nikto by si nemal masku vypožičať ani kupovať.

  Takže pri vyhodnotení masiek sme ocenili u žiakov dobrý nápad, tvorivosť, či prácnosť pri výrobe masiek. Každé dieťa dostalo sladkú odmenu a najtvorivejšie  masky boli odmenené aj vecnými  cenami.

 • 3. 2. 2016

  Do galérie Vianočná akadémia boli pridané fotografie.

 • 20. 12. 2015

  Vystúpenie žiakov ZŠ opäť spríjemnilo predvianočnú náladu v našej obci. Program, na ktorý môžeme byť právom pyšný, okrem našich spoluobčanov milo prekvapil aj hostí z Poľska, ktorí v tom čase podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci a priateľstve s našou obcou. Na Vianočnej akadémii vystúpili aj deti z MŠ a folklórna skupina Kazarinka.

 • Milí rodičia,

  pozývame Vás na vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční dňa 20. 12. 2015  o 14:00 h v sále Kultúrneho domu v Ondavských Matiašovciach.

  S programom vystúpia deti aj 21. 12 2015 o 10:00 h. v Ústave sociálnych služieb v Tovarnom.

 • 10. 12. 2015

  Do galérie Skrášľujeme okolie školy boli pridané fotografie.

 • 10. 12. 2015

  Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

 • 10. 12. 2015

  Do galérie Pyžamová párty v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 10. 11. 2015

  Do galérie Beseda boli pridané fotografie.

 • 12.10. – 16.10. 2015 – „Hovorme o jedle“

   

  Pred začiatkom súťažno-vzdelávacej aktivity "Hovorme o jedle" sa žiaci dozvedeli, aké témy ich v nasledujúcom týždni čakajú. Každá téma predstavovala jednu farbu.

  Vyhlásené denné témy k súťaži HOVORME O JEDLE sú:

 • 9. 11. 2015

   

  9. november 2015  Preventívny program

  Na základe žiadosti riaditeľky školy do CPPPP Vranov n/T, sa v ZŠ Ondavské Matiašovce uskutočnila beseda so sociálnou pedagogičkou Mgr. Janou Lutašovou-Husťákovou . „EMKA TO VIE“ je názov preventívneho programu pre žiakov, zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov ako, obchodovanie s deťmi, krádeže, šikanovanie, nelátkové závislosti, týranie zvierat, poškodzovanie cudzieho majetku.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ondavské Matiašovce 20
 • +421 57 44 58215

Fotogaléria